“VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди”

Download PDF

Проект “VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди” е финансиран от Националния иновационен фонд VII сесия,
договор № 7ИФ-02-45/01.08.2014 г., в който ИДЕИН ЕООД е партньор.

Каква цел си поставихме: да разработим модел и опитен образец на интелигентен велосипед и система за управление на интелигентни велосипеди, основана на технологиите на бъдещия интернет и по-специално: „интернет на нещата“ (“Internet of things” - IoT).

Както отбелязва Дейвид Манделборт, CEO на една от най-популярните платформи за групово финансиране Indiegogo, през 2017 год. категорията “Интернет на нещата” ще бъде най-мащабната и с най-голям ръст във всички сходни платформи (https://www.entrepreneur.com/article/287850).

Какъв път извървяхме, за да постигнем основната си цел:

  • Проучихме системите за интелигентни велосипеди в България, ЕС и по света.
  • Запознахме се с резултатите на европейски изследователски и иновационни проекти.
  • Задавахме въпроси на велосипедистите и на производителите на велосипеди как си представят интелигентния велосипед?
  • На база на техните очаквания, определихме изискванията към системата и потребителските сценарии.
  • Проектирахме и разработихме модел и опитен образец на система за интелигентен велосипед.
  • Експериментирахме – тествахме опитния образец.
  • Споделихме резултатите от изследванията си с всички заинтересовани страни – изследователи, производители, любители на велосипеда.
  • Дадохме своя скромен принос към голямата визионерска картина на вече динамично изграждащите се умни градове и пан-европейската инфраструктура за бъдещия интернет и системите за интелигентен транспорт.

 За повече информация за разработения в рамките на проекта прототип, виж това: TFC.pdf