Организиране на обучения

Обучения за представители на публичната администрация и бизнеса, насочени към повишаване на квалификацията и/или придобиване на нови знания.

Портфолиото на Идеин, свързано с организиране на обучения включва следните услуги:

  • Проучване и анализ и на потребностите от обучение;
  • Подготовка на учебни програми;
  • Подготовка и отпечатване на учебни материали;
  • Подбор и предоставяне на лектори и обучители;
  • Провеждане на обучения на обучители;
  • Подбор на участниците в обучения;
  • Провеждане на обучения;
  • Логистична подготовка на обучения – организиране на настаняване и кетъринг, наем на зала и техника и др. технически дейности;
  • Изготвяне на анализ на ефективността на обучения.