Проучване на възможности за финансиране

На база на обективната преценка за капацитета на клиента се предлагат най-подходящите източници и механизми за финансиране. След първоначалната селекция на финансови възможности те се приоритизират съобразно комплексността на идеята и се предлагат решения, гарантиращи успех.

Всеки успешен проект започва с една идея. Преди да пристъпим към детайлното и описание, трябва да си отговорим на следните въпроси:

Кой е проблемът, който искаме да разрешим?

Това е само кратка илюстрация на многобройните проблеми, които всяка компания или организация в определен момент от своето развитие би искала да разреши.

Не сме конкурентни, защото оборудването ни е остаряло; нямаме въведени международни стандарти, защото не сме имали време и/или средства да се организираме; имаме чудесна идея за иновативно решение, но нямаме финансови и експертни ресурси да го финализираме; искаме да осигурим на персонала си качествени условия на труд.

Какво точно искаме да направим?

Да си купим ново оборудване; да разработим система и внедрим стандарти; да разширим продуктовото си фолио и да се позиционираме на нови пазари с разработения иновативен продукт/ услуга; да закупим защитно облекло за служителите си и да ремонтираме помещенията за отдих.

Защо трябва да го направим?

За да печелим повече; за да разширим пазарите си и продуктовото си портфолио; за да оптимизираме разходите си; за да привлечем и задържим да работят за нас качествени висококвалифицирани специалисти; за да бъдем конкурентни.

Как да го направим?

Като планираме стъпка по стъпка в логическа последователност всички свои действия и ги обвържем с необходимите за това финансови, човешки, технологични и времеви ресурси.

Какви са очакванията ни ?

Да работим повече, да имаме повече партньори и клиенти, да печелим повече, да запазим и развием работните места.

Кой е отговорен?

В пътната карта за постигане на желаната промяна, т.е. разрешаването на нашия проблем, персонифицираме всяка стъпка и определяме поименно кой е отговорен за нейното изпълнение, мониторинг и оценка на постигнатите резултати.

Имаме ли нужното финансиране? Как да го осигурим?

Обикновено финансирането никога не е достатъчно и свеж финансов ресурс е необходим дори и на най-мощните концерни. Фирмите и организациите се конкурират жестоко за привличане на капитал.

Необходимо ли ни е партньорство? Кои са потенциалните ни партньори?

Ако преценим, че партньорството е жизнено важно за нашата идея и/или пък е задължително изискване за проекта ни, трябва да бъдем изключително внимателни, защото добрият, отговорен и подходящ партньор е един от основните фактори за успеха на всяко начинание.

Какви са възможностите за финансиране на нашите идеи?

Светът е пълен с възможности! Но всеки инвеститор – било той частен или пък оперативна програма, или пък инвестиционен фонд – има своите цели, приоритети, резултати и ефекти, които иска да постигне. Къде сме ние в пъзела от интереси?

Притежава ли моята организация/фирма необходимия капацитет? 

Обективизъм и безпристрастност – ключът към реалистичната преценка на възможностите ни – финансови, човешки и технологични.

Идеин ЕООД подпомага своите клиенти да си отговорят на тези въпроси. Съвместно с екипа на клиента се преминава през целия процес на прецизиране на идеята и, на база на обективната преценка за капацитета на клиента, се предлагат най-подходящите източници и механизми за финансиране. След първоначалната селекция на дълъг списък от финансови възможности те се приоритизират съобразно комплексността на идеята и се предлагат решения, гарантиращи успех. Всеки клиент получава текуща, детайлна и аналитична консултантска информация за статута на идентифицираните финансови ресурси с конкретни препоръки за действие.