Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

  • Eco-force: Joint actions for eco-responsible cross-border SMEs (Съвместни действия за екологично отговорни трансгранични МСП). Водещ партньор РТИК.
  • T.B.O.R: Two banks, one river (Два бряга, една река) - водещ партньор Център за консултиране и кратка терапия „РЕШЕНИЯ”;
  • CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork) (Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион) - Водещ партньор РТИК;
  • ERGO Masterplan: Euroregion Ruse-Giurgiu Operations - Integrated opportunity management through masterplanning (Еврорегион Русе-Гюргево oперативни решения– Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие) - Водещ партньор Община Русе.

Последни проекти