ОТВОРЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 4 ЮНИ 2020, 13:00 ч.!  Нашият екип отлично познава програмата и може да ви помогне да прецените доколко вашата идея попада в приоритетите и обхвата на програмата и какъв оптимален % финансиране може … Още

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!

ИМАТЕ СТРАХОТНА ИДЕЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ СВЕТА? ИДЕЯ, КОЯТО ЩЕ ПОМОГНЕ НА ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ, А НА ВАС ДА ПОСТИГНЕТЕ НОВИ УСПЕХИ В БИЗНЕСА? СВЪРЖЕТЕ С НАС НА OFFICE@IDEIN.EU ЗА ДА ОЦЕНИМ ШАНСОВЕТЕ ВИ ЗА УСПЕХ ПО ДЪЛГООЧАКВАНАТА … Още

ЗДРАВ ЛИ Е СЪНЯТ НИ?

  Daniel J. Buysse, MD, в статията си „Sleep Health: Can We Define It? Does It Matter?“ (Здравето на съня: Може ли да го дефинираме? Има ли значение това?) дефинира здравия сън по следния начин: Здравият сън представлява многоизмерен модел … Още

ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ: „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ – ВТОРА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подготовката ви трябва да започне СЕГА! Кой може да кандидатства? Регистрирани в България микро, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия с не повече от 25% публична собственост, с най-малко 3 приключени финансови години, към датата на подаване … Още

МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ЦИРКАДНИЯ РИТЪМ

Как тялото ви знае кога му е дошло времето за сън? Защо страдате от часовата разлика (jetlag), когато пристигнете в различна от вашата часова зона? Как се справяте с нея? Защо аклиматизацията е още по-голям проблем, след като се върнете … Още

Полезно за пчеларите!!!! Нови дейности могат да получат финансиране по Националната програма за пчеларство 2020-2022 г.

В края на 2019 г. в ДВ беше обнародвана Наредба № 10 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. (НПП)  За изпълнението на НПП е определен общ бюджет … Още

ОТНОВО! Обществено обсъждане на документация по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 прекрати процедурата за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ със срок за кандидатстване 20.01.2020 год. Публикувана е документация за обществено обсъждане, като не са направени никакви промени … Още

Втора работна среща  в гр. Льовен, Белгия по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

В навечерието на Коледните празници, в периода 16 – 19 декември 2019 г., в гр. Льовен, Белгия се проведе втората работна партньорска среща по проекта. В нея, освен екипите на Католическия университет и Идеин, участваха и представители на Югоизточния финландски университет по приложни науки – Xamk (https://www.xamk.fi/en/frontpage/). Университетът, който има кампуси в Kotka, Kouvola, Mikkeli and Savonlinna, се включи в партньорството през м. юни, 2019 год., като добави още една перспектива към и без това мащабния проект.

Моделирането на работните процеси като практика в управлението на човешките ресурси в България – междинни резултати от национално проучване

За всички, които до този момент участваха в нашето проучване доколко моделирането на работните процеси е практика в управлението на човешките ресурси в България, подготвихме настоящия анализ. Малко любопитна информация: 15 човека от отговорилите на въпроса „На колко години сте?“ … Още

КАК ДА РЕСТАРТИРАМЕ СЪЗНАНИЕТО СИ И ДА МИСЛИМ ПО-ЯСНО

Ако можете само за 5 минути да надникнете в мозъка си, най-вероятно ще получите сериозен стрес от това колко много и различни неща едновременно се опитвате да разберете, обработите, анализирате, възстановите и да изпратите на съхранение в паметта си! Стотици … Още