Схема за предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – обществено обсъждане

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД – 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Можете да изпращате … Още

ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ВКЪЩИ – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е И КАК ДА Я ПОСТИГНЕМ?

Вече години наред работя отдалечено и в едно нещо съм сигурна – работата от дистанция трябва да бъде планирана отлично и в доста големи детайли. Да управляваш времето си САМ и да избираш кога точно ще работиш е много трудна … Още

ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 год. УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по втората покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ … Още

ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! КАК COVID – 19 ПРОМЕНЯ РАБОТАТА ВИ?

COVID-19 пандемията и мерките за ограничаването и, предприети в глобален мащаб внезапно и бързо промениха начина, по който работим. Чрез това проучване бихме искали да разберем: – Какви промени настъпиха в работата ви? – Как вашата организация реагира в тези … Още

КАК ДА РАБОТИМ ОТ ДОМА (В ТРУДНИ ВРЕМЕНА)

През последните дни най-вероятно ви е трудно да намерите баланса между това да сте информирани и да останете фокусирани. Сравнена с борбата с глобалната пандемия, работата не изглежда чак толкова важна. И действително, сравнена с пандемията, тя наистина може би … Още

КАК ДА СПИМ ПО-ДОБРЕ ПО ВРЕМЕ НА Covid-19 ПАНДЕМИЯТА  

Много хора имат проблеми със съня в тези изпълнени с предизвикателства времена. Стресът от това да не знаеш със сигурност каква се случва, съкращенията на работни места, 24- часово достъпните новини, несигурността за бъдещето – се причини за безсънни нощи. … Още

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ : BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Срокът за представяне на коментари 13.03.2020 год. Може да ги изпращате на: public.consultation@mi.government.bg. Схемата е в режим де-минимис, минималниян размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000 лв., а максималният – 391,166 лв. Програмата ще финансира 70% от допустимите разходи. Могат … Още

ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ИНОВАТОРИ! СЪЗДАЙТЕ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР!

5 май 2020 г., 16:30 часа е НОВИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ След поредица публични обсъждания, обявяване, прекратяване, отново дискутиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прави … Още

Поредица: 10 неща, за да е здрав сънят ви – част II

Във втората част на поредицата ни „10 неща, за да е здрав сънят ви“, базирана на изследванията на култовия американски лекар и лектор д-р Майкъл Бреус, ви разказваме повече за хронотипа. Защо различните хора се събуждат по различен начин сутрин … Още

Поредица: 10 неща, за да е здрав сънят ви – част I

  Първата статия от поредицата ни е „10 неща, за да е здрав сънят ви“  ще ви разкаже повече за съня. Ще научите кои са етапите на съня? Какви са неговите цикли и какво се случва, докато спим. Прочетете статията … Още