INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Грантова схема за МСП по INTERREG V-A Гърция-България

Download PDF

Отворена за кандидатстване от 15.02. до 15.04.2019, 14 ч. Кандидатства се електронно през www.ependyseis.gr/mis

Виж повече