JobEase

Уведомление за разглеждане на предложения и извършено класиране

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" приключи оценката на ценовите предложения, получени във връзка с публично съобщение за поръчка с предмет “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Уведомление за разглеждане на предложения и извършено класиране

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" приключи оценката на ценовите предложения, получени във връзка с публично съобщение за поръчка с предмет “Осигуряване на публичност и организация на събития по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Пресконференция по проект JobEase за жени – инициатива на Фондация Идеин развитие

Download PDF

Днес, 28.06.2017 г., Фондация „Идеин развитие“ като водещ бенефициент представи трансграничен проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089.

Виж повече

Пресконференция за стартиране изпълнението на проект JobEase за жени.

Download PDF

На 28.06.2017 г., от 13:00 часа, Фондация "Идеин развитие" организира прес-конференция във връзка със стартирането на проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“ по програмата ИНТЕРЕГ V-A Румъния.

Виж повече

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" набира ценови предложения по поръчка с предмет “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" набира ценови предложения по поръчка с предмет “Осигуряване на публичност и организация на събития по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Download PDF

Фондация "Идеин развитие" започна работа по проект №16.4.2.089„JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“.

Виж повече