Анкетно проучване по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“

Download PDF

„ИДЕИН“ ЕООД стартира анкетно проучване в изпълнение на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Проучването се провежда на територията на цялата страна, сред български компании, структури на публичната администрация, университети, болници, банки, сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Всеки един български работодател е добре дошъл да попълни анкетата.

Нейната цел е да събере информация за:

  1. Доколко стресът и благосъстоянието на работното място са въпроси, поставяни на дневен ред в България.

Благосъстоянието на работните места включва всички аспекти, които карат служителите ви да се чувстват спокойни и сигурни в работата си и респективно, да бъдат много по-ефективни;

  1. Имат ли готовност българските работодатели да предоставят на своите служители специализирана подкрепа чрез Програма за подпомагане на служителите (EAP-Employee Assistance Programme).

Програмата е инструментариум, чрез който работодателите подпомагат

Можете да попълните анкетата и да ни я върнете по електронната поща на адрес: office@idein.eu. Формулярът е достъпен тук.

Можете да попълните анкетата онлайн тук: Онлайн анкетно проучване

Ще ви бъдем безкрайно благодарни, ако попълните анкетата до 09.03. 2018 г., петък.

Предварително ви благодарим за съдействието и отделеното време!