ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

Управление, администриране и отчитане на проекти

Комплексна техническа помощ по подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Виж повече

„Социален асистент” и „Домашен помощник”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече