Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Управление, администриране и отчитане на проекти

Комплексна техническа помощ по подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Виж повече

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече