Най-често задавани въпроси за използването на Фитбит гривните

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ПРОУЧВАНЕТО НА ИДЕИН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ   BG05M9OP001-4.003–0045-C01 „Иновативни практики за моделиране на работния процес““   ТЕЗИ НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ СА ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ Като участник в проекта ни, вероятно имате въпроси, свързани с ангажиментите ви, … Още

СТАРТ НА СЪВМЕСТНОТО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ „Иновативни практики за моделиране на работния процес“ От днес стартира съвместното ни проучване с партньорите от Католическия университет в Льовен.

От днес стартира съвместното ни проучване с партньорите от Католическия университет в Льовен. Целта му е да изследва връзката между качеството на съня и енергийните модели на индивида, като оцени как енергийните нива влияят върху качеството и ефективността на работните … Още

„Специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки“ по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0045-C01„Иновативни практики за моделиране на работния процес“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Идеин ЕООД подготви специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки. В … Още

Работна дискусия за обмяна на опит и добри практики в гр. Льовен, Белгия по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

През първия работен ден екипите  обсъдиха  дизайна на проучванията, които ще се осъществяват в рамките на проекта и практически въпроси, свързани със събирането на данни; възможните критерии, въпросници и насоки, методология. През втория работен ден партньорите коментираха въпроси, свързани с … Още

Социална иновация за първи път в България

Проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики” е в сътрудничество с португалската  Capaconselhamento – aconselhamento e psicoterapia,  unipessoal LDA (CAPA). Новата за България методология е финансирана от Оперативна програма „Развитие … Още

„Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Партньори по проекта са Идеин ЕООД и Католическият университет в Льовен, Белгия. Проектът си поставя за цел да подобри транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Белгия чрез разработване, тестване и адаптиране за всяка държава-партньор на 2 иновативни социални практики … Още