ФИНАНСОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!!!

Срокът за кандидатстване е от 22.02.2021 до 15.03.2021, 16:30 ч. Проектите се подават само по електронен път в ИСУН ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО Сте малко предприятие – имате от 10 до 49 заети на трудов договор служители; … Още

ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО Сте микро, малко или средно предприятие, регистрирано по Търговския закон Имате минимум една приключена финансова година (2019 г.) и през нея сте реализирали нетни приходи от продажби, в зависимост от категорията на предприятието … Още

ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000.00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО Сте малко предприятие – имате от 10 до 49 заети на трудов договор служители; Реализирали сте оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500,000.00 (петстотин хиляди) лв. Имате най-малко две приключени финансови … Още

ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ! Безвъзмездна финансова помощ за създаване на ДЕТСКИ КЪТОВЕ на работното място по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

  КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ С ТАЗИ ПОДКРЕПА Да оформите детски кът, който да се помещава или в сградата на организацията ви или в наето помещение, удобно за ползване от служителите ви. Детският кът трябва да бъде новосъздаден, не може … Още

Безвъзмездна финансова помощ за българските средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от КОВИД-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД – 19. Срокът за кандидатстване е до 16:30 ч. на 24 август 2020 год. Представяме … Още

Схема за предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – обществено обсъждане

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД – 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Можете да изпращате … Още

ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 год. УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по втората покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ … Още

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ : BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Срокът за представяне на коментари 13.03.2020 год. Може да ги изпращате на: public.consultation@mi.government.bg. Схемата е в режим де-минимис, минималниян размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000 лв., а максималният – 391,166 лв. Програмата ще финансира 70% от допустимите разходи. Могат … Още

ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ИНОВАТОРИ! СЪЗДАЙТЕ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР!

5 май 2020 г., 16:30 часа е НОВИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ След поредица публични обсъждания, обявяване, прекратяване, отново дискутиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прави … Още

ОТВОРЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 4 ЮНИ 2020, 13:00 ч.!  Нашият екип отлично познава програмата и може да ви помогне да прецените доколко вашата идея попада в приоритетите и обхвата на програмата и какъв оптимален % финансиране може … Още