BG16RFOP002-2.00… „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Download PDF

На 01.11.2018 изтече срокът за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000 евро (146 687 250  лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро предприятия: 500 000 лева
  • Малки предприятия: 750 000 лева
  • Средни предприятия: 1 000 000 лева

За повече информация: www.opic.bg