BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“

Download PDF

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 обявява за публично обсъждане пакет документи за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“. Срок за предоставяне на мнения и коментари: до 17:30 ч. на 13.03.2019 г.(включително) на public.consultation@mi.government.bg.

По процедурата могат да кандидатстват само иновационни клъстери, създадени с  цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на  съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера. Те трябва задължително да бъдат регистрирани преди 31.12. 2107 год., като могат да са обединения под формата или на сдружения по смисъла на ЗЮЛНЦ (в частна или обществена полза), но развиващи стопанска дейност, или регистрирани по ТЗ. Минимум 7 от членовете на клъстера трябва да бъдат юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК.

Реализираните дейности трябва да са в тематичните области на ИСИС, разпределени в два компонента:

  1. Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“) – в режим на ДП „де минимис“ и интензитет на помощта 80%
  2. Компонент 2 Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – в режим на ДП „помощи за иновационни клъстери“ и интензитет на помощта 65%

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 200000 лв., а максималният е в съответствие с типа държавна помощ, като по Компонент 2 може да достигне до 1500000 лв.

За повече информация ТУК.

Ако имате въпроси или желаете да обсъдите своята идея и потенциал за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или чрез формата за контакт на страницата, или на тел. 0887227774.