BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Download PDF

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване - 03.05.2019г., 17:30 часа.

По процедурата ще се предоставя подкрепа за обучение на заети и/или неактивни/ безработни лица, в следните 3 направления:

  1. Специфични обучения за конкретното работно място
  2. Обучения за повишаване на професионалната квалификация
  3. Обучения по ключови компетентности

Ще се финансират и разходите на работодателите за несубсидирана заетост на успешно завършилите обучение неактивни/ безработни лица - всички дължими вноски съгласно изискванията на КТ и КСО, до края на проекта. Работодателите ще могат да получат и минимална субсидия за всеки служител, на когото са осигурили гъвкава форма на заетост през периода на обучението.

Допустимите кандидати са работодатели. Специфични обучения могат да предоставят само тези от тях, които оперират в определени приоритетни икономически сектори. Държавната/ централна и/или териториалната и/или общинска администрации са недопустим кандидат.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15,000.00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3,911,660.00 лева

Съфинансиране от програмата:

  • За големи предприятия до 50%
  • За средни предприятия до 60%
  • За малки/микро предприятия до 70%

Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023 г.

Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК.

Ако искате да обсъдите своята идея, да оцените възможностите си за успех и да разработите проект, моля свържете се с нас на office@idein.eu или на тел. 082 831183