Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2018 г. на ПРСР 2014-2020 г.

Download PDF

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

УО на програмата: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

За повече информация по програмата, може да се свържете с нас на office@idein.eu или чрез формата ни за контакт.

Подробности за ИГРП можете да намерите: тук