Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2018 г. на ОПИК 2014-2020г.

Download PDF

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Предложения и коментари по проекта на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

УО на програмата: http://www.opic.bg/news/uo-na-opik-2014-2020-publikuva-za-obshchestveno-obszhdane-proekt-na-indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2018-g

За повече информация по програмата, може да се свържете с нас на office@idein.eu или чрез формата ни за контакт.

Подробности за ИГРП можете да намерите: тук