СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС“

Download PDF

Проектът „Иновативни практики за моделиране на работния процес“, изпълняван от Идеин ЕООД в партньорство с Католическият университет в гр. Льовен, Белгия и Xamk Университета по приложни науки - Финландия продължава със сравнително проучване на ситуацията в България. Приканваме всички работещи в България да попълнят въпросника ни на https://bit.ly/2OLeFjL.

Проектът „Иновативни практики за моделиране на работния процес“, изпълняван от Идеин ЕООД в партньорство с  Католическият университет в гр. Льовен, Белгия и  Xamk Университета по приложни науки - Финландия продължава със сравнително проучване на ситуацията в България.

Припомняме, че проектът си поставя за цел да изследва, разработи и въведе иновативни практики за моделиране на работния процес, както на индивидуално (job crafting), така и организационно ниво(job carving), базирани на персоналните циркадни ритми.Циркадните ритми са цикли на физическите, психическите и поведенческите промени. Траят приблизително 24 часа и ни казват кога се чувстваме енергични, кога ни се доспива и т.н. Като цяло те са основна част от живота на всеки човек и влияят върху редица биологични активности.

Настоящото проучване цели да проучи връзката между качеството на съня и енергийните модели на индивида, като оцени как енергийните нива влияят върху качеството и ефективността на работните процеси. От друга страна, чрез него искаме да оценим доколко моделът за моделиране на работните процеси, съобразно персоналния ритъм на служителя се прилага в България и в кои сектори.

Методологията е разработена от екипа изследователи на Католическия университет в Льовен. Изследванията се изпълняват паралелно и са идентични за респондентите от Белгия, България и Финландия. След приключването му ще подготвим сравнителен анализ на резултатите на трите държави, който ще публикуваме тук.

Обръщаме се към всички работещи с молба да отделят не повече от 15 мин. от своето време, за да попълнят въпросника! По този начин ще ни помогнат да оценим ситуацията в България и да я поставим в контекст, като я сравним с тази в Белгия и Финландия.

Обръщаме се и към българските работодатели, да насърчат служителите си да попълнят въпросника, за да получат ценна обратна връзка доколко ефективно организират работните процеси и какво могат да подобрят, за да бъдат служителите им по-ефективни, здрави и изпълнение с енергия.

За повече информация и/или ако желаете Вашата организация да участва и в другите проучвания по проекта или да се възползва безплатно от неговите продукти, свържете се с нас на carve@idein.euили на тел. 0887 227774.

Въпросникът може да попълните тук: https://bit.ly/2OLeFjL

Предварително Ви благодарим за участието!