Работна среща в гр. София по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“

Download PDF

На 19.12.2018 г. в гр. София се проведе работна среща с представители на основните целеви групи на проекта и други заинтересовани страни – МТСП, НОИ, КНСБ, Фонд Условия на труд и Военна академия, на която екипът ни представи процеса на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните иновации, резултатите от изготвените по проекта проучвания и как те повлияха върху начина, по който структурирахме и тествахме ППС в български контекст.

IMG-20181220-WA0009

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № BG05M9OP001‐4.001‐0007‐C01.

Презентация от работната среща може да намерите тук.