Работна дискусия за обмяна на опит и добри практики в гр. Льовен, Белгия по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Download PDF

На 22 и 23 януари 2019 г. в гр. Льовен, Белгия се проведе първата работна дискусия между партньорите – Католическият университет в гр. Льовен и Идеин ЕООД.

През първия работен ден екипите  обсъдиха  дизайна на проучванията, които ще се осъществяват в рамките на проекта и практически въпроси, свързани със събирането на данни; възможните критерии, въпросници и насоки, методология. През втория работен ден партньорите коментираха въпроси, свързани с комуникацията и обмена на информация и данни за целите на проекта, бяха планирани срещите между партньорите до края на проекта, участието в конференции и заключителни събития в двете държави. Не на последно място експертите обсъдиха как ще бъде осъществяван обменът на информация, на общи публикации, информационна политика, начини за включване на заинтересованите страни и бизнеса в проекта.

 

cof

 

cof

 

cof

 

cof

 

Презентация на проекта представена от партньора Католически университет на английски език може да намерите тук.

Презентация на проекта представена от партньора Католически университет на български език може да намерите тук.