ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ : BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Download PDF

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 днес публикува за обсъждане пакет с документи за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Срокът за представяне на коментари 13.03.2020 год. Може да ги изпращате на: public.consultation@mi.government.bg.

Схемата е в режим де-минимис, минималниян размер на безвъзмездната финансова помощ е 50,000 лв., а максималният – 391,166 лв. Програмата ще финансира 70% от допустимите разходи. Могат да кандидатстват регистрирани по ТЗ и ЗК фирми, с приключени 3 финансови години – 2017, 2018 и 2019.

Проектът задължително трябва да има за цел подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Повече информация ще намерите ТУК..

Екипът ни е на разположение за въпроси и коментари, както и да направи оценка на капацитета ви спрямо методиката за оценка, която този път включва някои прелюбопитни критерии.

Ако отдавна си мислите, че вече е време да помислите как изкуственият интелект може да подмогне бизнеса ви – сега е време да решите и да финансирате идеята си. Нашият екип има специален афинитет към подобен тип проекти и е помогнал на доста фирми да осъществят своите проекти. Не изчаквайте да отворят процедурата, стартирайте подготовката си СЕГА.

Пишете ни тук или на office@idein.eu или ни се обадете на 0887/227774.