ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! КАК COVID – 19 ПРОМЕНЯ РАБОТАТА ВИ?

Download PDF

ПРОУЧВАНЕТО Е НА: https://bit.ly/3dEwQSb

COVID-19 пандемията и мерките за ограничаването и, предприети в глобален мащаб внезапно и бързо промениха начина, по който работим.

Чрез това проучване бихме искали да разберем:

- Какви промени настъпиха в работата ви?

- Как вашата организация реагира в тези динамични дни и осигурява ли ви възможност да работите пълноценно и в сигурна среда?

Отговорите ви ще ни помогнат да оценим каква е ситуацията в България и да предложим идеи, които да подпомогнат и служителите, и работодателите в техните усилия да се справят със ситуацията днес по възможно най-добрият и за двете страни начин.

ПРОУЧВАНЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ НА: https://bit.ly/3bEjFPf

Проучването ще ви отнеме 5 минути.

Индивидуалните отговори не могат да бъдат проследени.

Проучването е инициирано от Идеин ЕООД, провежда се паралелно в България и Португалия и се осъществява по адаптирана за целите на нашето изследване международно призната методология.

Ако искате да получите допълнителна информация или проучването да се направи само за вашата организация,  за да усетите пулса на служителите си и предприемете още по-адекватни мерки, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu.

ПРОУЧВАНЕТО Е НА: https://bit.ly/3bEjFPf

WTC