Програма за подпомагане на служители (ППС) – пилотно тестване в реална среда

Download PDF

Проектът ни “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 навлезе в своята последна експериментална фаза, в която ще тестваме Програмата за подпомагане на служителите (ППС) в реална среда.

Нашите партньори в това приключение са  три смели да експериментират организации – УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - Русе, ОБЩИНА ЛОВЕЧ  и АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

През пилотния период техните служители и мениджъри ще получат безплатен достъп до нашите консултанти. Служителите ще могат да споделят и потърсят решение на проблеми от личен характер – юридически, психологически, финансови, данъчни.  Мениджърите и работодателите ще имат достъп до професионални съвети за това как по-добре да работи организацията.

Тестовият период ще продължи до средата на месец Декември 2018 г.

Ако сте любопитни и искате да научите повече, следете интернет страницата, разработена специално за новата ни услуга ППС: https://eap.idein.eu (в процес на изграждане).