Прием по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони

Download PDF

Очаква се на 7 или 8 март 2018 г. да стартира прием по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони.

Бюджетът на мярката е в размер на 100 милиона евро, като половината от тях са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари. Бенефициенти са общини на територията на селските райони. Проектните предложения ще бъдат приемани електронно в системата ИСУН. Експерти на Министерство на земеделието и храните  и на Държавен фонд “Земеделие” са започнали разяснителна капания, като предстоят срещи в градовете Велико Търново (07.03.2018 г.) и Стара Загора (12.03.2018 г.).