ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Download PDF

Може да изпращате своите коментари до 22.10.2020 г., 17:30 ч., на: public.consultation@mi.government.bg

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО

  • Сте микро, малко или средно предприятие, регистрирано по Търговския закон
  • Имате минимум една приключена финансова година (2019 г.) и през нея сте реализирали нетни приходи от продажби, в зависимост от категорията на предприятието ви, както следва:
  • Микро предприятие - ≥ 30 000 лева
  • Малко предприятие - ≥ 200 000 лева
  • Средно предприятие - ≥ 1 000 000 лева
  • Основният ви код на икономическа дейност за 2019 год. попада в един от следните сектори: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)
  • Заявявате подкрепа само за основния код на икономическата си дейност, определен въз основа на данни за 2019 год.

За повече информация ТУК.

За повече информация, предварителна оценка на допустимостта и на стартовата позиция на предприятието ви спрямо методиката за оценка, моля не се колебайте да се свържете с екипа на ИДЕИН на: office@idein.eu или на тел. 0887/227774.