Полезно за пчеларите!!!! Нови дейности могат да получат финансиране по Националната програма за пчеларство 2020-2022 г.

Download PDF

Информация за пчеларите и техни сдружения, които планират да се възползват от възможностите за финансиране в рамките на така дискутираната и спорна Национална програма за пчеларство 2020 - 2022 год.

В края на 2019 г. в ДВ беше обнародвана Наредба № 10 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. (НПП)  За изпълнението на НПП е определен общ бюджет (кумулативно, за трите години) в размер на 19 199 412 лв. Със самата Наредба можете да се запознаете ТУК

За финансиране са включени някои нови дейности, които определено заслужават внимание.

Накратко мерките:

Мярка А – Техническа помощ

 • Дейност 1 – Закупуване на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелен мед

Мярка Б – Борба срещу вароатозата

 • Дейност 1 – закупуване на вмп за борба срещу вароатозата

Мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство

 • Дейност 1 – Закупуване на нов прикачен инвентар
 • Дейност 2 – Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство – НОВО

Мярка Г – ФХА на пчелен мед

 • Дейност 1 – ФХА на пчелен мед

Мярка Д – Подновяване на пчелните кошери в ЕС

 • Дейност 1 – Закупуване на кошери
 • Дейност 2 – Закупуване на отводки
 • Дейност 3 – Закупуване на пчелни майки

Мярка E – Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

 • Дейност 1 – Инвентаризация на медоносната растителност в страната - НОВО
 • Дейност 2 – Криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност) - НОВО
 • Дейност 3 - Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“.

 

По част от мерките, бенефициенти могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите), като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения. По мярка Е допустими кандидати могат да бъдат висши училища с преподаване на предмет пчеларство, научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството, научни организации, вписани в регистъра на МОН съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

 

Ако имате въпроси или искате да оцените шансовете си за успех, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на тел. 082/831183.