ОТНОВО! Обществено обсъждане на документация по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Download PDF

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 прекрати процедурата за подбор на проекти "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)" със срок за кандидатстване 20.01.2020 год.

Публикувана е документация за обществено обсъждане, като не са направени никакви промени по същността на процедурата - цел, допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи и пр. Единствената съществена промяна е свързана с отмененото изискване да се представи оферта от производител или първи доставчик за всеки актив, включен в бюджета.

В настоящия вариант на документацията, планираната стойност на активите се доказва с две независими оферти, представени от доставчик, който не е свързан с кандидата.

Срокът за коментари е 29.01.2020 год,, изпращат се на електронна поща public.consultation@mi.government.bg, както и в ИСУН 2020.

Ако имате въпроси или искате да оцените шансовете си за успех, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на тел. 0887227774.

Резюме на Насоките за кандидатстване можете да намерите ТУК.