Схема за предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – обществено обсъждане

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД - 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Можете да изпращате своите коментари до 16:30 ч. на 29.06.2020 год., на адрес public.consultation@mi.government.bg

Виж повече

ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ВКЪЩИ – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е И КАК ДА Я ПОСТИГНЕМ?

Виж повече

ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Виж повече

ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! ПРОУЧВАНЕ! КАК COVID – 19 ПРОМЕНЯ РАБОТАТА ВИ?

ПРОУЧВАНЕТО Е НА: https://bit.ly/3dEwQSb

Виж повече

КАК ДА РАБОТИМ ОТ ДОМА (В ТРУДНИ ВРЕМЕНА)

Виж повече

Виж всички