Безвъзмездна финансова помощ за българските средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от КОВИД-19

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ на българските СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, чиято цел е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срокът за кандидатстване е 24.08.2020 год., до 16.30. Проектните предложения се подават в ИСУН.

Виж повече

Идеин ЕООД стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ИДЕИН“ ЕООД

Схема за предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – обществено обсъждане

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД - 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Можете да изпращате своите коментари до 16:30 ч. на 29.06.2020 год., на адрес public.consultation@mi.government.bg

Виж повече

ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ВКЪЩИ – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е И КАК ДА Я ПОСТИГНЕМ?

Виж повече

ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Виж повече

Виж всички