ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ!!! Международен форум „Моделиране на работните процеси за подобряване благосъстоянието на работното място“

Желаете ли да работите с удоволствие и работата ви да е изпълнена със смисъл?
Моделирането на работния процес може да е Вашият отговор!
Форумът за моделиране на работния процес ви предлага  много вдъхновяващи идеи как да повишите благосъстоянието на работното си място.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СА НА https://bit.ly/3do15x1

Виж повече

ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Може да изпращате своите коментари до 22.10.2020 г., 17:30 ч., на: public.consultation@mi.government.bg

Виж повече

ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000.00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Може да изпращате своите коментари до 16.10.2020 г., 17:30 ч., на: public.consultation@mi.government.bg

ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ! Безвъзмездна финансова помощ за създаване на ДЕТСКИ КЪТОВЕ на работното място по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ за създаване на детски кътове на работното място.

Срокът за кандидатстване е 15.12.2020 год., до 17.30. Проектните предложения се подават в ИСУН.

Виж повече

Безвъзмездна финансова помощ за българските средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от КОВИД-19

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ на българските СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, чиято цел е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срокът за кандидатстване е 24.08.2020 год., до 16.30. Проектните предложения се подават в ИСУН.

Виж повече

Виж всички