Обявена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Най-често задавани въпроси за използването на Фитбит гривните

СТАРТ НА СЪВМЕСТНОТО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ „Иновативни практики за моделиране на работния процес“ От днес стартира съвместното ни проучване с партньорите от Католическия университет в Льовен.

„Специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки“ по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Виж повече

BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 обявява за публично обсъждане пакет документи за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“. Срок за предоставяне на мнения и коментари: до 17:30 ч. на 13.03.2019 г.(включително) на public.consultation@mi.government.bg.

Виж повече

Виж всички