BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване - 03.05.2019г., 17:30 часа.

Виж повече

Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Краен срок за подаване на заявления за интерес: 08 март 2019 г., 14 ч. СЕТ (15 ч. българско време).

Виж повече

Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

На 15.02.2019 г. ще бъде отворена схема за безвъзмездна финансова помощ: Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets с краен срок за кандидатстване 15.04.2019 г., 14:00 часа.

Виж повече

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

На 18.12. 2018 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отвори за кандидатстване Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Виж повече

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEF

Виж повече

Виж всички