BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 обявява за публично обсъждане пакет документи за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“. Срок за предоставяне на мнения и коментари: до 17:30 ч. на 13.03.2019 г.(включително) на public.consultation@mi.government.bg.

Виж повече

BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване - 03.05.2019г., 17:30 часа.

Виж повече

Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Краен срок за подаване на заявления за интерес: 08 март 2019 г., 14 ч. СЕТ (15 ч. българско време).

Виж повече

Работна дискусия за обмяна на опит и добри практики в гр. Льовен, Белгия по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

На 22 и 23 януари 2019 г. в гр. Льовен, Белгия се проведе първата работна дискусия между партньорите – Католическият университет в гр. Льовен и Идеин ЕООД.

Виж повече

Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Краен срок за кандидатстване 10.05.2019 г., 15:00 часа.

Виж повече

Виж всички