ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ: „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ – ВТОРА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Download PDF

ОЧАКВАЙТЕ ОФИЦИАЛНОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ!

Програмата официално обяви предстоящия старт на втората покана в направление „Иновации в зелената индустрия“. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2020 год. За тези от вас, които познават програмата и документите, които трябва да бъдат подготвени, за да се представи качествено проектно предложение с шанс за финансиране, е ясно, че времето е наистина кратко.

Подготовката ви трябва да започне СЕГА!

Кой може да кандидатства?

Регистрирани в България микро, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия с не повече от 25% публична собственост, с най-малко 3 приключени финансови години, към датата на подаване на проекта.

Допустими партньори

Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или България.

Помнете, че по програмата се дава приоритет на проекти, които се осъществяват съвместно с партньор от Норвегия! Но не който и да е формален партньор! За да получи точки на етап оценка, партньорството ви трябва да бъде с организация/ фирма/ научно-изследователски институт, пр., които РАБОТЯТ И ИМАТ ОПИТ по същността на иновацията, предмет на проекта ви.

Намерете най-добрия и полезен за вас партньор – посетете го на място или го поканете да дойде в България. Към момента можете да кандидатствате за подкрепа за пътуване в размер на 1000 евро. Може да кандидатствате тук:  https://bit.ly/2SeG3qu

Какви дейности ще бъдат финансирани?

  • Разработване, внедряване и инвестиране в иновативни природосъобразни технологии;
  • Разработка на „зелени продукти и услуги“;
  • Разработване и прилагане на „по-природосъобразни производствени процеси“.

Какъв е размерът на финансирането?

  • Минималната стойност на исканата помощ – 200,000 евро
  • Максимална стойност на исканата помощ – 1,000,000 евро
  • Процент на съфинансиране от програмата – от 10% до 70%, в зависимост от типа помощ, в която попадат дейностите ви. Среден % на съфинансиране – 50%.

За да получите безвъзмездна помощ от 200,000 евро, подгответе проект на стойност 400,000 евро. Не забравяйте, че финансирането е под формата на възстановими средства, ето защо трябва добре да планирате паричните си потоци, за да успеете да изпълните проекта.

Нашият екип отлично познава програмата и може да ви помогне да прецените доколко вашата идея попада в приоритетите и обхвата на програмата и какъв оптимален % финансиране може да получите. Заедно с вас ще подготвим проектно предложение с висок шанс за успех, благодарение на което ще осъществите мечтания печеливш бизнес, докато съхранявате най-ценното, с което човечеството разполага – Майката Природа.

Свържете се с нас на office@idein.eu или на тел. 0887 227774.

leaf-3369412_1920