ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУРСТРИЯ, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 – УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Download PDF

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 год. УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по втората покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област "Иновации за зелена индустрия" до 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

Своевременно ще ви информираме, в случай на настъпили други промени.

Ако желаете да получите повече информация, да обсъдите своите идеи или пък да започнете подготовка на проектно предложение още от сега, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на тел. 082/ 831183.