Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОПИК 2014-2020 г.

Download PDF

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и одобрена от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

УО на програмата: http://opic.bg/opik/igrp

За повече информация по програмата, може да се свържете с нас на оffice@idein.eu или чрез формата ни за контакт.

В таблица сме включили единствено схемите за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020, които не са насочени към директни бенефициенти.

Подробности за ИГРП можете да намерите: тук