ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ВЪЗМОЖНОСТ! ИНОВАТОРИ! СЪЗДАЙТЕ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР!

Download PDF

НОВ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

5 май 2020 г., 16:30 часа е НОВИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

След поредица публични обсъждания, обявяване, прекратяване, отново дискутиране Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прави пореден опит да подкрепи създаването на регионалните иновационни центрове.

Повече информация за условията за кандидатстване може да намерите ТУК.