Втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Download PDF

Отворена е втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).

Ще се финансират проекти, които попадат в една от следните категории: интегрирани проекти, при които всеки бенефициент изпълнява част от дейностите на проекта на своя собствена територия; симетрични проекти, при които подобни дейности се изпълняват успоредно в участващите държави; проекти за отделни държави, в които проектите се изпълняват основно или изцяло в една от участващите държави, но в полза на всички или на някои от участващите държави и където се определят трансграничните въздействия и ползи.

Освен това, идеите трябва да отговарят на една от спецфичните цели и приоритетни оси на Програмата.

Повече информация за допустимите кандидати, дейности и условия по поканата можете да намерите тук.