Бюлетин

BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Download PDF

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.05.2019г., 17:30 часа.

Виж повече

Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Download PDF

Краен срок за подаване на Заявления за интерес: 08 март 2019 г., 14 ч. СЕТ (15 ч. българско време)

Виж повече

Грантова схема за МСП по INTERREG V-A Гърция-България

Download PDF

Отворена за кандидатстване от 15.02. до 15.04.2019, 14 ч. Кандидатства се електронно през www.ependyseis.gr/mis

Виж повече