Пресконференция по проект JobEase за жени – инициатива на Фондация Идеин развитие

Днес, 28.06.2017 г., Фондация „Идеин развитие“ като водещ бенефициент представи трансграничен проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089.

Виж повече

Пресконференция за стартиране изпълнението на проект JobEase за жени.

На 28.06.2017 г., от 13:00 часа, Фондация "Идеин развитие" организира прес-конференция във връзка със стартирането на проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“ по програмата ИНТЕРЕГ V-A Румъния.

Виж повече

Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г.

Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран Индикативен график за прием на заявления през календарната 2017 г.

Виж повече

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Фондация "Идеин развитие" набира ценови предложения по поръчка с предмет “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Фондация "Идеин развитие" набира ценови предложения по поръчка с предмет “Осигуряване на публичност и организация на събития по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Виж всички