Стартират информационни дни за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Виж повече

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Стартира прием на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 26.09.2017 г. (включително).

Виж повече

Уведомление за разглеждане на предложения и извършено класиране

Фондация "Идеин развитие" приключи оценката на ценовите предложения, получени във връзка с публично съобщение за поръчка с предмет “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Уведомление за разглеждане на предложения и извършено класиране

Фондация "Идеин развитие" приключи оценката на ценовите предложения, получени във връзка с публично съобщение за поръчка с предмет “Осигуряване на публичност и организация на събития по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния БГ-РО регион“, № 16.4.2.089“.

Виж повече

Пресконференция по проект JobEase за жени – инициатива на Фондация Идеин развитие

Днес, 28.06.2017 г., Фондация „Идеин развитие“ като водещ бенефициент представи трансграничен проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089.

Виж повече

Виж всички